sábado, junio 23, 2018

De Arte Cabalística J. Reuchlin (traducción al Catalán)

El De Arte Cabalística és l’obra de maduresa de J.Reuchlin. Hi exposa el diví misteri de la càbala a partir dels propis texts hebreus hi ho fa com qui sap. És per això que pren rellevància el segon llibre, el que presentem trtaduït al català en aquesta edició, on se’ns parla de la tradició pitagórica i se’ns obre, podríem dir, en posar-la en paral·lel amb la tradició de la càbala hebrea. Cert que el misteri és un de sol i comú a la condició h8umana i per tant el mateix en totes las tradicions, però trobar una pedra de Rosetta, com és el cas, és un regal que de cap manera s’ha de menystenir.

Al 1517, fa justament 500 anys, s’edità per primer cop el De Arte Cabalistica. El text és presentat com un continu, és a dir, sense cap separació ni entre els capítols (llibres), ni entre els diàlegs, ni en punts i a part. En això segueix l’antigor i fa palès que sense el do de la intel·ligencia, la capacitat de llegar (inter-lego), és imposible acostar-se al seu text. Tot el De Arte Cabalistica és d’una sorprenent erudicció, ple de cites en grec i en hebreu, a més de les llatines. És escrit en llatí. La seva eloqü`3encia és brillant, encara que concisa per l’època. Cerca més el contingut que no pas la floritura.
La present traducción catalana procura seguir fidelment el text de Reuchlin. La nostra guía ha estat la traducció francesa de F. Secret acarada en tot momento amb la edició llatina de 1517.